Sunday, 4 December 2011


BAHASA    MELAYU—TAHUN  4 : Kata Seru (Latihan 2 )

1.________________, tadi  kunci   kereta  ada  di  atas  meja!
         A. Ah        B. Aduhai      C.Aduh      D. Eh
2.__________________, sanggup  kamu  mempersendakan  saya  di  khalayak ramai!
          A. Oh     B. Ceh        C.Cis         D. Aduhai
3. ___________________, berdenyut-denyut  sungguh  kepala  saya!
          A. Cis       B. Ceh       C. Aduhai      D.  Aduh
4.__________________, beraninya  dia  membuat  kecoh  di  kampong  ini!
         A. Cis         B. Aduh        C. Ceh        D. Aduhai
5._______________, besarnya  piala  pusingan  di  dalam  almari  kaca  itu!
          A. Eh         B. Amboi        C. Aduh       D. Wah
6.__________________, aku  tidak  akan  terpedaya  dengan  tipu  helahnya lagi!
           A. Ceh        B. Cis         C.  Ah        D. Aduhai
7._______________, ambil  barang-barang  kamu  ini  semula!
          A.  Nah        B.  Ceh       C.  Ah      D. Syabas

8.___________________, orang  yang  tidak  tahu  malu!
      A.  Amboi      B . Cis       C. Ceh       D. Hai

9.________________, bersih  sungguh  kawasan  halaman  rumanhnya!
       A. Amboi         B.  Aduhai       C. Eh        D. Wahai
10._______________ rakyat beta, bersatulah!
       A. Hai              B. Oh              C. Aduhai        D. Wahai

No comments:

Post a Comment