Sunday, 4 December 2011

Kata Seru--Latihan 1

BBAHASA  MELAYU TAHUN 4 ( TATABAHASA)
Sila pilih jawapan yang betul.
Kembali 1 / 20Seterusnya 1._______________, cantik sungguh pelamin yang dibuat oleh mak andam itu!
        A.  Oh       B .Aduh       C. Amboi      D. Hai
2.__________________, jangan cuba berdalih lagi!
        A. Amboi          B. Nah         C. Ah          D Oh
3.____________, buat malu sahaja aku pergi ke sana !
        A.  Adui         B. Wah       C. Nah          D Ceh
4._______________ murid-muridku, usahlah derhaka terhadap orang tuamu!
        A.  Wahai    B .Hai     C.  Aduhai     D.  Oh
5.   ______________, disini tempat kamu bersembunyi!
         A. Amboi      B. Nah       C.  Oh        D.Ah
6.____________, berani sungguh dia mempermainkan kita!
  
         A. Eh          B. Wah       C.Cis       D Nah
  7._________________, susah betul hendak mengayam ketupat in!

         A. Hai        B. Cis       C. Wah     D. Eh
  8.____________________, kamu telah berjaya mengharungi segala cubaan  dan cabaran!
         A. Syabas      B. Amboi      C. Aduhai       D. Aduh
                                                                                                                
  9._______________, ambil duit kamu semula!
         A. wah    B. Aduh     C. Ceh      D. Nah
10.____________________, banyak betul kamu berbelanja!
         A.Wah     B.  Hai      C. Eh        D. Amboi

No comments:

Post a Comment